Kórházinformatika: idő, pénz, energia

Hatékony ellátásszervezés és gazdaságos működés a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórházban.

Az egészségügyi ellátás szervezése és a stratégiai tervezés elválaszthatatlan egységet képez, amely elképzelhetetlen informatikai támogatás nélkül.

A kisvárdai kórházban már jó ideje felismerték azt a tényt, hogy az informatika alkalmazásával nem csupán hatékonyabb és gyorsabb lett a gyógyítás, hanem gazdaságosabban működik azáltal, hogy naprakész menedzsment információk állnak rendelkezésre.

A teljes informatika rendszer gerincét alkotó, az ún. „betegadminisztrációs rendszert" még 1997-ben kezdték el megalapozni. A program a kezdetektől biztosította a már megjelent betegek szakmai dokumentációjának online elérhetőségét. A megoldást szállító és szakmai partner MEDITCOM Kft. az orvos-szakmai kompetenciákat más ágazati szegmensekben megszerzett tudással ötvözve, a fejlesztéseket kellő tőkeháttérrel finanszírozva végezte a kórházban. Fontos kiemelni azt is, hogy csak az ilyen, partneri keret- és support-szerződések esetén válik követhetővé a szolgáltatás rendelkezésre állása (SLA) és a szolgáltatások valódi és összes költsége.

A bevezetett medikai rendszer a teljes kórházi munkát, azaz a kórház 14 fekvőbeteg osztályát és 38 járóbeteg rendelését fedi le. A kórházi rendszer központi eleme az osztályos betegnyilvántartó modul, a betegekkel és kezelésükkel kapcsolatos összes adatot ebben rögzítik. Az integrált rendszer összes moduljával kétirányú, online kapcsolat működik, mely lehetővé teszi vizsgálatok kérését, indikálását, ill. az eredmények fogadását a hálózaton keresztül, ezzel teljesen kiváltva a hagyományos, papír alapú megoldásokat.

Az egészségügyi rendszer másik alapeleme az ambuláns - betegfelvételi és járóbeteg rendelési - informatikai modul. A betegfelvétel során a betegirányítási modullal együttműködve, a járóbetegszakellátás saját beteglistájában láthatja a beteget, és már csak a megjelenési adatok rögzítése szükséges.
Az elvégzett beavatkozások kiválasztását előre definiált panelek segítik, a gyógyszerek rendelését pedig a gyógyszerkészítményeket tartalmazó adatbázis támogatja. Az ellátás végén ambuláns lap készül, melyet kinyomtatva a beteg is megkap.

A járó- és fekvőbeteg ellátáshoz a diagnosztikai hátteret a 13 munkahelyes röntgenosztály biztosítja. A beutaló elektronikus úton érkezik, ezt követően egy billentyű lenyomásával felkerül a vizsgálatkérés a munkalistára. Vizsgálat után néhány sablonszöveg kiválasztásával a lelet néhány másodperc alatt elkészíthető. A rendszer rögzíti a vizsgálatban felhasznált anyagokat, így lehetőség van a beküldő intézmények szerinti anyag-felhasználás kimutatására is. Ezen diagnosztikai területek munkája meggyorsítható egy ún. beszéd-felismerő modul segítségével, amely fejlesztést a közeli jövőben tervez bevezetni a kórház.

A másik nagy betegforgalmú terület a központi laboratórium. A labor modulnál többféle statisztikai kimutatásra van mód (pl. napi statisztikák, validált listák, csúszó vizsgálatok listája, stb.).

A harmadik fő diagnosztikai terület a kórszövettani vizsgálatoké. A feladatot az ambuláns és diagnosztikai elemekből származtatott pathológiai modul látja el.

A medikai rendszert adatbázis szinten integrálták a gazdasági rendszerhez, ennek eredményeképpen naprakészen követhetők, osztályokra lebontva, hogy ezek után milyen költséggel és bevétellel számolhat a kórház.

A jövő egyik fő fejlesztési iránya olyan webalapú információs- és csoportmunka-portál létrehozása, amely segíti a hatékony kapcsolattartást a háziorvosokkal ill. a régió egyéb intézményeivel. További, a Meditcommal közös fejlesztési elképzelés a digitális aláírás implementálása az orvosi folyamatokban, PACS (Digitális képtároló és képtovábbító rendszer) rendszer illesztése a betegadminisztrációs rendszerhez, valamint a HEFOP 4.4.ben megvalósuló intézményközi kommunikációs rendszerhez történő csatlakozás támogatása.

Összefoglalva tehát az informatikai rendszerek segítségével jól követhető folyamatoknak, a betegadminisztráció egyszerűsödésének köszönhetően több idő jut a gyógyító munkára, ami nem utolsó sorban a gyógyítás minőségi javulását is maga után vonja.

2005-12-12 09:15

Forrás: Weborvos - munkatársunktól