Jimmy bá... örökre elköltözött

Szomorú hír: Dr. Fekete Imre a Kisvárdai kórház - több mint két évtizedig - volt igazgatója 2002, október 31-én meghalt.

         Dr. Fekete Imre 1930. szeptember 4-én Hejőcsabán született. Középiskolai tanulmányait Miskolcon befejezve állami ösztöndíjjal került a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, ahol 1956-ban avatták orvosdoktorrá.
         Szakmai munkáját a DOTE Szülészeti Nőgyógyászati Klinikáján kezdte. Gyakorlati és elméleti ismereteit fejlesztve jeles eredménnyel szakvizsgázott 1960-ban szülészet-nőgyógyászatból, majd 1965-ben anaesthesiologiából.
         1962-63-ban NDK beli Schlema-i Női klinikán is dolgozott.
         1966-tól a Kisvárdai Kórház Szülészet-Nőgyógyászat osztályvezető főorvosának, és a kórház igazgatójának nevezik ki.
         Szakmai ismereteit eredményesen alkalmazva új szülészeti diagnosztikai eljárásokat, területi cytológiai rákszűréseket vezetett be. Korszerűsítette a terhes gondozási tevékenységet, a szüléslevezetést. 20 tudományos dolgozata jelent meg, 37 tudományos előadást tartott.
         1977-től függetlenített igazgató főorvosi kinevezést kap. Intézményirányítói munkáját a szakszerűség, alaposság jellemezte. Fáradságot nem kímélve dolgozott azon, hogy a térségben élő beteg emberek gyógyítására megfelelő feltételeket teremtsen. Számtalan nehézség ellenére sikerült elérni, hogy az emberhez méltatlan régi kórházi környezetet 1975-ben felválthatta egy korszerű, az akkori gazdasági, szakmai színvonalból kiemelkedő kórházi komlpexum. Majd az 1985-ben átadott 200 ágyas pavilon teljeskörűvé tette a bővített alapszakmás városi kórházi ellátás tevékenységi körét.
         Igazgatása alatt jelentősen fejlődött a kórház gyógyító-, betegségmegelőző tevékenysége, és az ehhez szükséges orvos-szakmai gépműszer állomány.
         1971-ben az egészségügyi miniszter "Miniszteri Dicséretben" részesítette. Szakmai és szervezési munkájáért 1975-ben az "Egészségügy Kiváló Dolgozója" kitüntetést kapott.

         Nyugodt, harmonikus, kiegyensúlyozott személyiségként az emberekkel való kapcsolattartásban a segítőkézség, közvetlenség jellemezte. Aktív közéleti emberként tevékenykedett, tanácstag, VB tag volt. Társadalmi megbízatásainak lelkiismeretesen tett eleget. Jövőre néző szakmai terveket fogalmazott még akkor is mikor már tudta, hogy 1990-ben nyugdíjba megy.

Életútja elismeréséért 1996-ban "Kisvárda Városért" Pro Urbe díjat kapott.


Munkásságának negyed évszázada alatt példát adott emberségből:

         "És érezzék egy kézfogásból rólad,
         hogy jót akarsz és te is tiszta jó vagy.
         S egy tekintetünk elhitesse véled,
         szép dolgokért élsz és érdemes élned."

                                                                                             És Ő igazán így élt.

Jimmy bá... nyugodj békében!

Emlékedet örökké megőrizzük:

                                                            Kisvárda Város és Önkormányzata,
                                                            Felső - Szabolcsi Kórház Vezetése és dolgozói