Ugrás a tartalomhoz

TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0038

Struktúra váltás kiegészítő beruházásai és fejlesztései 2015
TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0038
A támogatás mértéke: 100%.
A szerződött támogatás összege: 247 596 216 Ft


Projekt megvalósításának időszaka: 2015. július 1. - 2015. december 29.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Projekt részletes bemutatása:

  1. év októberében elkészült a kórház hosszú távú fejlesztésének stratégiája. A műszaki és orvosszakmai felmérés alapján a Fejlesztési terv lefektetette a 2014-2020 időszakra vonatkoztatott fejlesztési irányelveteket és célokat. Ezek között megtalálhatóak a jelen projekt célterületei (szakrendelők felújítása, eszközbeszerzések, IT hálózat fejlesztése).

A "A Felső-Szabolcsi Kórház egészségügyi ellátórendszerének korszerűsítése, komplex fejlesztési program keretében” című és TIOP-2.2.4-09/01-2010-0014 azonosítószámú projekt lehetőséget nyújtott a kórház strukturális optimalizálására és azon belül az új, Technológiai tömb létesítésére. A projekt megvalósítása során jelentős számú, projekt alapcéljával egyező, de a projekt által nem finanszírozott építési munka merült fel. Ezek el maradása feleslegesen növeli a betegutak hosszát és az intézmény fenntartási költségeit.

A Felső Szabolcsi kórház tüdőgondozói szakellátással szolgálja a térség lakosságát a kisvárdai Tüdőgondozó Intézetben. Az intézmény épülete egy helyi műemléki védelmet élvező impozáns polgári ház, mely a város frekventált részén található. Köszönhetően a KEOP-5.6.0/E/15 konstrukciónak az itt üzemelő 30 éves röntgen berendezések is modernizálásra kerültek. A gépcserével párhuzamosan elengedhetetlenné vált az a földszinti és az emeletei vizsgáló padlózatának, falazatának felújítása, valamint statikai megerősítése. A munkák elvégzésével a teljes orvosi munkafolyamat digitalizálttá válik, a szükséges beteg adat tárolás átkerül a kórház központi PACS rendszerére. A digitális munkavégzés gyorsítja a beteg ellátást, rövidíti a várakozási időket, és megszünteti a lelet előhívás humán erőforrás és alapanyag költségét.

A projekt a fenti problémák kezelését célozza meg, és elősegíti a modern betegellátás körülményeinek kialakítását.

 

Projekt részletes szakmai tartalma:

A projekt fő tevékenységei kiegészítő építési munkák, eszközbeszerzések és felújítási munkák.

A felújítandó területek vonatkozó meglévő építészeti és épület gépészeti tervek előkeresésre és ellenőrzésre kerültek. A beszerzésre kerülő eszközök műszaki igényei tekintetében a felhasználó szakszemélyzet igényei összesítésre kerültek. A vonatkozó beszerzési és közbeszerzési eljárásokat lefojtattuk, a legalacsonyabb ajánlattevő cégek végzik a beszállításokat és építési munkákat. A kivitelezés alatt a kivitelező szakmai képviselői és műszaki osztály folyamatos kommunikációt tart fenn.

  1. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0014. projekt megvalósítása során az intézmény új épülettel bővült, a meglévő fő épület emeletein az eddig külön épületben üzemelő fekvőbeteg osztályok kerültek kialakításra, valamint a földszint egyes szakrendelői felújításra kerültek. Az építés és a felújítások új, rövidebb beteg utak kijelölését tette lehetségessé. Az projektben szereplő kiegészítő munkák a beteg ellátás, energiatakarékosság és a modern orvoslás feltételeinek kialakítása végett kerültek elvégzésre. A kórház strukturális átszervezése során a felújított és nem felújított területek illesztése is több építés munka elvégzését igényelte, melyeket az eredeti pályázati konstrukció nem finanszírozott. Ezek között találhatóak gépészeti átalakítások, kiegészítő falak étesítése, sugárvédelmi elvárások szerint átalakítások, orvostechnológiai eszközök telepítéséhez szükséges átalakítások, lift átalakítás és beteg átfektető kiépítése a műtőrészleg részére.
  2. A KEOP 5.6.0/E/15 konstrukció és TIOP-2.2.4-09/1-2010-0014. projekt támogatásával az intézményben bevezetésre került a digitális képalkotás és a szükségesen kapcsolódó PACS rendszer. Szintén ezen pályázatok támogatásával bevezetésre került az elektronikus betegbehívó rendszer. Ezen típusú rendszerek bevezetése a kórház meglévő strukturált hálózatának fejlesztése, és kiterjesztése válik szükségesé. A rendszer a szükséges aktív eszközök beszerzése jelen projekt tárgya.
  3. A KEOP 5.6.0/E/15 konstrukció keretében új, direkt digitális berendezések telepítéshez a érintett földszint és emeleti vizsgáló felújítása történik. A kivitelezési munkák során a meglévő parkettás illetve amortizálódott alagsori padlózat feltárásra kerül, majd a berendezések számára megfelelő padlószerkezet kerül kialakításra. A padló burkolat a vonatkozó előírások szerint hézagmentes PVC antisztatikus burkolatot kap, álmennyezet és új világítás kerül telepítésre. Az elektromos hálózat a berendezések igényeinek megfelelően kerül felújításra, és kiegészül a digitális munkavégzéshez szükséges gyenge áramú rendszerrel.

 

Megvalósítás helyszíne:

Felső-Szabolcsi Kórház, 4600 Kisvárda Árpád u. 26
Felső-Szabolcsi Kórház Tüdőgondozó Intézet, 4600 Kisvárda Somogyi R. u. 10.

 

Megközelíthetőség