Ugrás a tartalomhoz

TIOP2.2.4-09/1-2010-0014

A Felső-Szabolcsi Kórház egészségügyi ellátórendszerének korszerűsítése, komplex fejlesztési program keretében
TIOP2.2.4-09/1-2010-0014

 

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSE:

Magas színvonalú egészségügyi ellátást biztosító betegellátó intézet és intézményhálózat kialakítása az Észak-magyarországi régióban, amely működése költséghatékony és fenntartható.

A fenti célkitűzések elérése érdekében a pályázó Felső-Szabolcsi Kórház egy több elemből álló projektet hajt végre. A legfontosabb tevékenység a Központi Technológiai Tömb megvalósítása, ezen belül a központi műtő, sterilizáló és központi képalkotó diagnosztika osztály kialakítása. A beruházási elemekhez kapcsolódik a mátrix-osztályok kialakítása, a beteg utak racionalizálása és elkülönítése. Megvalósul a vezető halálokok kezelésében szerepet játszó osztályok eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztésére is.

MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK:

 1. Központi Technológiai Tömb (KTT) kialakítása - A jelenleg a H (hotel) épület VII. emeletén található Intenzív osztály és Központi műtő a fejlesztést követően a földszinti Sürgősségi Betegellátó osztállyal (SBO) kapcsolatban álló, új építésű Központi Technológiai Tömbbe kerül. A Központi műtő a kor szakmai elvárásainak megfelelően kerül kialakításra.

  A Központi Technológiai Tömbben az alábbi szakterületek kapnak helyet:
 2. szint: Intenzív osztály és Központi sterilizáló;
  II. szint: Központi műtő (4 műtővel)
 3. KTT kapcsolata az SBO-val - A korszerű, modern Sürgősségi Betegellátó Osztályhoz kapcsolódva Központi Technológiai Tömb épül a főépület (H épület) mellett álló üres területre, a jelenlegi Gyermekgyógyászati osztályhoz közel. Ezzel az építészeti megoldással a sürgősségi betegellátást végző osztály rövid betegút megtétele mellett kapcsolódik a Központi Technológiai Tömbhöz.
 4. Invazív és non-invazív mátrix kialakítása, közvetlen KTT kapcsolata - A rendelkezésre álló fekvőbeteg kapacitás és humánerőforrás racionalizálása és optimális kihasználása érdekében a Neurológiai osztályból és a Belgyógyászati osztályból a jelenlegi ágyszámnak megfelelően, 133 ágyon non-invazív (belgyógyászati jellegű) mátrix, 99 ágyon pedig a sebészet, traumatológia, F-O-G, és szemészeti osztályokból invazív (sebészeti jellegű) mátrix kerül kialakításra. A mátrix egységek működtetése a hatályos minimumrendelet előírásainak megfelelően kisebb humánerőforrást igényel, mint a különálló osztályos egységek működtetése. Biztosítva a legrövidebb beteg utat az invazív mátrixal. A mátrix struktúra az erőforrás-igény egyes szegmensei (infrastrukturális, eszköz, orvos-technológiai, informatikai és humánerőforrás) tekintetében hasonló vagy analóg igényeket foglalja rendszerbe.
 5. KTT közvetlen kapcsolata a három helyről egy helyre centralizált Központi képalkotó diagnosztikához, és a járó- és fekvőbeteg-ellátás szétválasztása - A diagnosztika része az univerzális átvilágító, felvételiző berendezés, ultrahang diagnosztika, mammográfia. A központi képalkotó diagnosztika a jelenlegi, H épületben levő földszinti radiológiai egység kibővítésével kerül kialakításra. A H épület második szintjén elhelyezkedő radiológiai egység összevonásra kerül az alagsorban elhelyezkedő egységgel, valamint a II. emeleten található mammográfia is az alagsori szintre kerül áthelyezésre a jelenlegi radiológiai egység mellé. A 300 m távolságban levő B épületben található radiológiai egység is megszűnik, melyet a B épület aktív osztályainak H épületbe költözése is támogat.
 6. Központi betegirányító pult és rendszer - A "H" épületben a járóbeteg-bejáratnál kialakításra kerül egy központi betegirányító egység, a tervezhető és nem tervezhető egészségügyi ellátások elkülönítése érdekében, valamint azért, hogy a betegek a kórházba érkezés időpontjától számítva minél rövidebb időn belül jussanak hozzá az egészségügyi állapotuk által indokolt ellátáshoz.
 7. Gyermek-rehabilitáció kialakítása - Az ellátási, esélyegyenlőségi igényeknek megfelelően új profilként létrejön a gyermek fekvőbeteg-ellátásra alkalmas rehabilitációs részleg. A krónikus jellegű ágyak közül 15 ágy gyermekgyógyászati rehabilitációs ágyként kerül átcsoportosításra. A gyermek rehabilitációs ágyak a rehabilitációs tömb gyermekgyógyászati tömbhöz csatlakozó szárnyában kerülnek elhelyezésre.
 8. Sterilizálási folyamatok fokozott követése - Az infekciókontroll előírásoknak megfelelően a sterilizálás folyamata is fejlesztésre kerül. A Központi sterilizáló egység a H épület alagsorából a tárgyi feltétel rendszer fejlesztése mellett átkerül a Központi Technológia Tömbbe, az új Központi műtő alatti szintre.
 9. Diagnosztikai telemedicina alkalmazása - Digitális technológia bevezetésével megvalósul a filmalapú adattárolás minimalizálása, a humánerőforrás szükséglet csökkentése, a képalkotó egységekben elkészült digitalizált felvételek központi archiválása, kórházon kívüli távleletezés, más térségből való adatfogadás és leletküldés megoldása az adatvédelem és biztonsági előírások biztosítása mellett. Az ellátási területen tevékenykedő egészségügyi ellátókkal való együttműködés fejlesztésre kerül a telemedicinán alapuló radiológiai diagnosztikai ellátások bevezetésével és az on-line szakmai konzultáció fejlesztésével, valamit az egyes ellátási szinteket összekötő, ún. vertikális szakmai protokollok kialakításával és fejlesztésével.
 10. Járó- és aktív fekvőbeteg osztályok költöztetése a távoli "B" épületből a "H" épületbe - Az ellátási utak rövidítése és a diagnosztikai szolgáltatások elérhetősége érdekében a jelenleg a "B" épületben működő aktív fekvőbeteg-ellátás (belgyógyászati és neurológiai osztályok) és a járóbeteg-szakellátásaik a "H" épületbe kerülnek áthelyezésre.
 11. Stroke betegprognózis-javítás - A stroke ellátások feltételrendszere javul - annak köszönhetően -, hogy a Neurológiai osztály "H" (hotel) épületbe történő áthelyezésével lerövidülnek az ellátásban részesülő betegek betegútjai. A neurológiai ellátásoknak is helyet adó non-invazív mátrixból rövid betegút megtételével elérhető a Központi Technológiai Tömb és az ott kialakított Intenzív osztály, így a betegek a lehető leghamarabb egészségi állapotuk által indokolt intenzív ellátásban részesülhetnek.
 12. A krónikus ellátások tömbösítése, zsúfoltságának megszüntetése - A kiköltöző neurológiai és belgyógyászati ellátás kórtermeit felhasználva a "B" épületben krónikus jellegű ellátást szolgáló szervezeti egység kerül kialakításra. Ide költözik a krónikus ellátás jelenleg "H" épületben levő része is.

 

Megközelíthetőség