Ugrás a tartalomhoz

KEOP-4.10.0/K/14-2014-0055

Fotovoltaikus rendszer telepítése a Felső-Szabolcsi Kórház területén
KEOP-4.10.0/K/14-2014-0055
A támogatás mértéke: 100%
A szerződött támogatás összege: 219.848.322 Ft.

A projekt részletes bemutatása:

A Felső - Szabolcsi Kórház az egészségügyi térségi besorolás alapján az Észak-Alföldi Régió térségbe tartozik, többprofilú közösségi kórház Alaptevékenysége a fekvőbeteg ellátás, a járóbetegek ellátása, és egyéb humán egészségügyi ellátás. Kórházunk a térség életében meghatározó jelentőséggel bír. 12 fekvő betegosztályunkon 363 finanszírozott aktív, 221 krónikus ágyon éves szinten több mint 25 ezer beteget látunk el. Járó betegeket ellátó szakrendeléseink száma 44 (40 szakorvosi 4 nem szakorvosi). Az éves betegforgalmunk köze) 570 ezer eset. Az Intézmény állandó költségeinek jelentős hányadát az elektromos energia vásárlása képezi, így az intézmény folyamatosan kutatja e költségek csökkentésének lehetőségét. A megújuló energianyerési lehetőségek közül a napelemekkel (fotovoltaikus panelekkel) kivitelezett elektromos energia előállítás lehetőségeit találtuk a legkedvezőbbnek. A fejlesztés célcsoportja a kórház dolgozóin túl a vonzáskörzet lakossága. A napelemek előállította villamos-energia által történt költség megtakarítás lehetővé teszi a betegellátásban történő felhasználását, illetve más környezetkímélő eljárások bevezetését. Az intézmény területén a napelemek elhelyezésére a szabad földfelszíni, emelt tartószerkezetre történő telepítési lehetőség adott, tekintettel a kórház épületeinek elhelyezkedésére, illetve tájolásukra, magasságukra és szerkezeti adottságaikra.

Tekintettel az épületben folytatott tevékenység energiaigényére, jelen esetben egy hozzávetőlegesen 300 KW-os teljesítményű erőmű telepítése az optimális. Földfelszínre telepített napelemes rendszerrel szembeni elvárások: olyan gazdaságos és praktikus szerelési megoldások alkalmazása, amely az adott telepítési környezetben megépítendő viszonylag nagy felületű rendszer létrehozását teszi lehetővé a területen elhelyezkedő elektromos kábelek és tartóoszlopaik figyelembe vételével. A kisvárdai 3545/4 hrsz. alatt felvett parkoló művelési ágú és rendeltetésű 9 516 m2 területű ingatlan elégséges helyet biztosít a kívánt mennyiségű panel optimális elhelyezéséhez. A tervezett villamos-energia termelés 360.000 kWh/év, a csatlakozási teljesítmény 300 kW. A kórház áramfogyasztásának zöme a nappali időszakra koncentrálódik, tehát a napelemek telepítésével a kórház a saját áramfogyasztásának egy részét lenne képes lefedni. A hatályos jogszabály, illetve a fenti öregedés, teljesítmény-csökkenés figyelembe vételével a várható árammennyiség évente kb. 360 MWh, amely közel 21 %-a a Kórház éves villamos energia igényének. A megújuló energiaforrás által termelt villamos-energiával a külső szolgáltatótól vásárolandó villamos-energia éves mennyisége 1.375.683 kWh-ra csökken, amely mennyiséget az átlagtól eltérő icfqárás növelhet, illetve csökkenthet A megtakarítás értéke éves szinten elérheti a 21 %-ot, amelynek bruttó megtakarítási összege mintegy 12 millió Ft

A projekt részletes szakmai tartalma:

A lefolytatott közbeszerzés és megkötött szerződések alapján a beruházás elszámolható összköltsége 219.848.322 Ft. A támogatási arány 100%, így a támogatás összege 219.848.322 Ft. A fejlesztés eredményeként 1 200 panel kerül telepítésre, megfelelő típusú inverterekkel. Az építési munkák nettó fejlesztési költsége 149.525.923 Ft, a fejlesztés mérete 300 kW (csatlakozási teljesítmény), így a beruházás fajlagos értéke 498.420 Ft/kW.

A projekt eredményeként:
• az üvegházhatású gázok csökkenése 336,528 t/év;
• a megújuló energiahordozó felhasználás növekedése 0,36 GWh/év,
• a megújuló energiahordozó felhasználás növekedése pedig 1.296 GJ/év.

Beépítendő eszköz fajlagos bekerülési költsége az összes elszámolható költség alapján

Megújuló energiafonás felhasználás

Maximális fajlagos bekerülési költség (nettó)

Tervezett fajlagos bekerülési költség (nettó)

Napelemes rendszer - beépített napelem csatlakozási teljesítményre (k\A/) vetített beruházási költség

700 000 Ft/kW

498 420 Ft/kW

KEOP-4.10.0/K/14-2014-0055 jelű pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője a projektet 219.848.322 Ft támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt fizikai befejezése: 2015. október 31.

 

Megközelíthetőség