Ugrás a tartalomhoz

Panaszkezelési tájékoztató

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az egészségügyi ellátás során a szolgáltatást igénybe vevők és hozzátartozóik jogosultak a nyújtott ellátással kapcsolatban panasszal élni, bejelentést tenni.

 

A panaszbejelentés módja:

Az írásban előadott panaszt – személyesen vagy postai úton – a Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatója részére kell benyújtani.

A beteg / hozzátartozó szóbeli panasszal fordulhat:

  • a Kórház Főigazgatójához;
  • a Kórház Gazdasági igazgatójához;
  • a Kórház Orvosigazgatójához;
  • a Kórház Ápolási igazgatójához,
  • a Kórház Lelki igazgatójához;
  • az ellátó szervezeti egység vezetőjéhez;
  • a Kórház betegjogi képviselőjéhez.

Az elérhetőségekkel kapcsolatos naprakész információkat a kórház honlapja tartalmazza (www.kisvardakorhaz.hu).

 

Betegjogi képviselő:

A betegjogi képviselő segít a bejelentőnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását. A beteg írásbeli meghatalmazása alapján - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - panaszt tehet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és az eljárás során képviseli a beteget.

Intézményünk betegjogi képviselője: Ombódi Zsuzsa.

Elérhetőségei: 06-20/4899-560; ombodi.zsuzsa@ijsz.hu

 

A panaszok kivizsgálása:

A panasz kivizsgálására és megválaszolására - kivéve azonnali intézkedés szükségessége esetén - 30 munkanap áll rendelkezésre. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 munkanapnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost az elintézés várható időpontjának és az indoklás egyidejű közlésével tájékoztatjuk.

A beteg vagy hozzátartozója külön jogszabályban meghatározottak szerint – a panasz kivizsgálása érdekében – panaszával más szervhez, illetve közvetlenül az intézmény fenntartójához is fordulhat.

 

Megközelíthetőség