Panaszkezelés rendje

PANASZKEZELÉS RENDJE

 

Amennyiben a beteg vagy hozzátartozója úgy érzi, hogy egészségügyi ellátása során sérelmet szenvedett, lehetősége van, hogy alkotmányos alapjogával, a jogorvoslattal éljen. A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban panaszt tenni az egészségügyi szolgáltatónál vagy fenntartójánál.

 

A panaszbejelentés módja

A bejelentő szóban vagy írásban tehet panaszt. Az írásban előadott panaszt – személyesen vagy postai úton – a Felső-Szabolcsi Kórház főigazgatója részére kell benyújtani. A névtelenül történő bejelentések kivizsgálásától – egyéni mérlegelés után – el lehet tekinteni.

 

A beteg / hozzátartozó szóbeli panasszal fordulhat:

  • a Felső-Szabolcsi Kórház főigazgatójához,
  • a Felső-Szabolcsi Kórház gazdasági igazgatójához,
  • a Felső-Szabolcsi Kórház orvos igazgatójához,
  • a Felső-Szabolcsi Kórház ápolási igazgatójához,
  • az ellátó hely szervezeti egység vezetőjéhez,
  • a Felső-Szabolcsi Kórház betegjogi képviselőjéhez.

 

A panaszok kivizsgálása

A beérkező panaszokat nyilvántartásba kell venni, kivizsgálni, és írásban meg kell válaszolni. A válasznak tartalmaznia kell a vizsgálat eredményét, a hozott intézkedéseket.

A panasz kivizsgálására - kivéve azonnali intézkedés szükségessége esetén - 30 napos határidő áll rendelkezésre. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost az elintézés várható időpontjának és az indoklás egyidejű közlésével tájékoztatni kell.

Amennyiben a panasz jellege indokolja, a kórház főigazgatója belső vizsgálatot rendel el, amelynek lefolytatására, ha szükséges vizsgálóbizottságot hoz létre. A vizsgálóbizottság vezetője szakmailag kompetens, de a panasz/bejelentés tartalmában nem érintett személy. A vizsgálat lefolyatatása során kezdeményezhető a panasztévő személyes meghallgatása, de erre nem kötelezhető, személyes közreműködésének hiánya nem befolyásolhatja az eljárás lefolytatását.

 

Betegjogi képviselő

Az ellátással kapcsolatban panasszal lehet élni a betegjogi képviselő felé is, aki szükség esetén írásban megteszi a panasz bejelentését az intézmény főigazgatójának.

A betegjogi képviselő segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, mely megkeresésre az egészségügyi szolgáltató 30 napon belül köteles érdemben válaszolni (kivételt képez, ha a panasz orvoslásához más szerv vagy hatóság megkeresése szükséges, mely esetben 60 nap az ügyintézési határidő).

A betegjogi képviselő a beteg írásbeli meghatalmazása alapján - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - panaszt tehet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és az eljárás során képviseli a beteget.

Intézményünk betegjogi képviselője: Ombódi Zsuzsa. Munkaidőben elérhető telefonszáma: 06-20-4899-560, illetve az ombodi.zsuzsa@ijb.emmi.gov.hu e-mail címen is elérhető. Ügyfélfogadási ideje, helye: minden hónap 2. és 4. kedd 10:00-12:00, a Hotelépület bejárati szintjén a hírlapárus melletti folyosón jobbra a 4. iroda.

A beteg vagy hozzátartozója külön jogszabályban meghatározottak szerint – a panasz kivizsgálása érdekében – panaszával más szervhez, illetve közvetlenül az intézmény fenntartójához is fordulhat.

Megközelíthetőség