Ugrás a tartalomhoz

Intézeti házirend

INTÉZETI HÁZIREND

 

Köszönjük, hogy egészségügyi problémájával hozzánk fordult, bizalmával megtisztelte Kórházunkat. Számunkra fontos az Ön gyógyulása, ezért munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy elégedetten távozzon intézetünkből, azonban a kezelés sikere sokban függ az Ön közreműködésétől is.

Kórházunk házirendjében foglaltakat szíveskedjék betartani, segítve ezzel az orvosok, és az egészségügyi személyzet munkáját.

 • Intézetünkben eligazító táblák segítik a tájékozódást, felvilágosítanak az osztályok, szakrendelések helyét illetően. A kórház bejáratánál lévő Betegfogadó épületben (Triázs ház) beteginformációs szolgálatot működtetünk.
 • Osztályaink eltérő munkarendben dolgoznak, ezért saját osztályos házirenddel szabályozzák működésüket. Ön és betegtársai zavartalan gyógyulását és pihenését szolgálja az osztályokon megtalálható házirend. Kérjük, ezeket figyelmesen olvassa el és szíveskedjék betartani!
 • Kérjük, hogy felvételkor az adminisztráció elősegítéséhez szíveskedjen előkészíteni személyi igazolványát, TAJ kártyáját, előző leleteit, zárójelentését és a beutalót!
 • Felvételkor, illetve kórházi tartózkodása során többféle dokumentumot, nyilatkozatot kell elolvasnia és aláírásával igazolni az abban foglaltak tudomásul vételét. A szükséges vizsgálatok és beavatkozások előtt tájékoztatást kap, bizonyos beavatkozások előtt ezek elvégzéséhez írásos beleegyezése is szükséges. Kérjük, figyelmesen olvassa el a vizsgálatokról, beavatkozásokról szóló betegtájékoztatót, mielőtt aláírja a beleegyező nyilatkozatot.
 • A kiskorú vagy értelmi fogyatékossággal élő betegnek joga van ahhoz, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon. A szülő nőnek joga van ahhoz, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés időtartama alatt folyamatosan vele lehessen, illetve szülés után az édesanyának joga van az újszülöttjével egy helyiségben történő elhelyezésére, ha egészségügyi állapotuk nem zárja ki. A súlyos állapotú beteg (önmagát fizikailag ellátni képtelen, fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők, pszichés krízishelyzetben van) megjelölhet egy nagykorú segítő személyt, aki mellette tartózkodhat látogatási időn túl is 9 és 18 óra között.
 • Minősített esetekben a betegazonosítás csuklószalag használatával történik. Minősített esetként kezelendő, ha a beteg személyazonosítóval nem rendelkezik; ha a beteg személyazonosítóval rendelkezik, de az azonosító csuklószalagot kéri; ha a magas kockázatú, kiszolgáltatott, fokozottan veszélyeztetett betegcsoportba tartozik (6 éven aluli gyermekek, kiszolgáltatott idősek, minden eszméletlen beteg kortól függetlenül, minden zavart tudatú beteg kortól függetlenül, továbbá szakma-specifikusan az osztályok által meghatározottak).
 • A behozott értéktárgyaikat kérjük, küldje haza, vagy ha ez nem lehetséges a kórház pénztárában átvételi elismervény ellenében elhelyezheti. Ha a lehetőséggel nem kíván élni, értéktárgyaiért felelősséget nem tudunk vállalni.
 • Fekvőbetegeink élelmezéséről, gyógyélelmezéséről gondoskodunk. Kórházunkban az alap étrend szerint napi háromszori étkezést biztosítunk az Ön számára, a diétás étrend ettől eltérhet. Valamennyi betegünk étrendjét a kivizsgálásának, betegségének megfelelően állítjuk össze. Kórházi kezelése során kezelő orvosa diétát írhat elő, ebben az esetben kérésére dietetikusaink felkeresik Önt és rendelkezésére állnak az étkezésével kapcsolatos kérdések megválaszolásában.
 • Az étkezések időpontjáról az osztályon kap tájékoztatást. A hozzátartozók által behozott élelmiszer megfelelő tárolására az osztály hűtőszekrényt biztosít. Az esetleges diéta miatt az otthoni élelmiszer fogyaszthatóságát beszélje meg a kezelőorvosával! A behozott élelmiszer az Ön felügyelete és kezelése alatt áll.
 • Intézményünkben az Ön által szedendő gyógyszereket a kezelő orvosa rendeli el. Betegbiztonsági szempontból felhívjuk a figyelmét arra, hogy az elrendelt gyógyszereken kívül egyéb gyógyszert, gyógyhatású készítményt kizárólag a kezelő orvosa tájékoztatását és jóváhagyását követően szedjen be. A különböző szerek között kölcsönhatások léphetnek fel, melyek meggátolják azok biztonságos alkalmazását.
 • A kórházi benntartózkodása alatt saját ruhájának mosásáról, tisztántartásáról nem tudunk gondoskodni. Amennyiben szükséges, váltást biztosítunk.
 • Orvosi vizitek alkalmával kérjük, tartózkodjon a kórteremben! Vizitek alkalmával a kórteremben látogatók nem tartózkodhatnak!
 • Állapotától függően környezetét (betegágy, éjjeliszekrény, ruhás szekrény) kérjük, tartsa rendben. A keletkezett hulladékot az erre a célra kihelyezett tárolóedényekbe dobja. Kórházunk fekvőbeteg-ellátó osztályain szelektív hulladék gyűjtőszigeteket alakítottunk ki. A hulladékok megfelelő helyre történő elhelyezésével vigyázzunk együtt az intézmény rendjére, tisztaságára, kíméljük a környezetet.
 • A használatra kapott kórházi leltári tárgyakért (lázmérő, kórházi textília, tányér, stb.) Ön felelősséggel tartozik. Elbocsátásakor azokat az osztály részére vissza kell adnia, az esetleges hiányokat a kórház részére meg kell térítenie.
 • A társas együttélés etikai normáit kérjük, tartsa be! Az intézetben saját rádiót csak betegtársai beleegyezésével vagy fülhallgatóval működtessen.
 • Alkohol és drog fogyasztása az intézet egész területén TILOS!
 • A kórház épületeiben TILOS a dohányzás! A kórház területén dohányozni kizárólag csak az arra kijelölt helyen szabad, de megkérjük Önt, hogy a kórházi kezelés ideje alatt gyógyulása érdekében a dohányzást mellőzze!
 • Kórházunk betegellátó osztályain, a zavartalan betegellátás és a betegek optimális gyógyulása, kezelése érdekében, hozzátartozók fogadására az intézmény látogatási rendjében meghatározott látogatási időben van lehetőség. A látogatók jelenlétükkel nem akadályozhatják a betegellátást!
 • Műtétes osztályainkra és a Szülészet-nőgyógyászati osztályra higiéniai okokból cserepes és vágott virág behozatala TILOS!
 • Kórházból történő elbocsátásának időpontjáról kezelő orvosa előre tájékoztatja, így arról időben értesítheti hozzátartozóit. Amennyiben állapota indokolja, betegszállításról gondoskodunk. A betegségére vonatkozó iratokat (zárójelentés, kórházi bennfekvését igazoló irat) hazabocsátás előtt kapja meg.
 • Intézetünkben Betegjogi képviselő tart fogadóórát, aki a kórháztól független személy. Elérhetőségéről, az ügyfélfogadás helyéről és idejéről honlapunkon és a kórház hirdetőtábláin tájékozódhat.
 • Kórházi benntartózkodása alatt is lehetősége van a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásra.
 • A betegellátás biztonságához fűződő közbizalom megőrzése érdekében az intézmény jó hírnevét mindenki köteles tiszteletben tartani. Kórházunk területén a tárgyi körülményekben észlelt hiányosságokat, annak megfelelő kezelése céljából, elsődlegesen az intézmény vezetője részére kell bejelenteni. Személyekről történő képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez, valamint azok bármely módon történő felhasználásához az érintett személy kifejezett hozzájárulása szükséges.

 

Kisvárda, 2024. június 1

Megközelíthetőség