Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztató elhunytak hozzátartozói részére

Tájékoztató elhunytak hozzátartozói részére

 

Hozzátartozója elhalálozása miatt fogadja őszinte részvétünket!

Ezen tájékoztató célja megkönnyíteni a szükséges ügyintézést ebben a nehéz időszakban.

Telefonszámok:


- kórszövettani iroda: 06 45 502 100 / 2124-es mellék

  vagy közvetlen szám: 06 45 502 124
- kegyeleti iroda: 06 45 502 100 / 4401-es mellék

 

Teendők a gyógyító osztályon:

A halálesetről kapott értesítés után a közvetlen (legközelebbi) hozzátartozónak vagy törvényes meghatalmazottjának kell felkeresnie azt az osztályt, ahol a haláleset történt.
Itt az osztályos ápoló leltár szerint átadja az elhunyt személyes tárgyait. (pl. hivatalos iratok, használati tárgyak)

Az elhunytat a hozzátartozó Kórházunkban két helyen tekintheti meg:

- a gyógyító osztály kegyeleti helyiségében, a halált követő 2 órán belül,

  vagy

- a Patológiai Osztályon, a kórbonctani részleg halottmegtekintő helyiségében,

munkaidőben,

hétfő-péntek: 07:30-09:30

hétfő-csütörtök: 13:00-14:30

Folyamatban lévő kórboncolás esetén az ügyintézés időben elhúzódhat, előre is kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

A megtekintésnél kérjük, hogy összesen egyszerre legfeljebb 4 fő tartózkodjon az üvegablaknál, illetve az elhunyt mellett.
Fertőzésveszély esetén a hozzátartozó az üvegablakon keresztül búcsúzhat el az elhunyttól, a megtekintő helyiségbe csak az általunk biztosított (teljes) védőöltözetben mehet be.

Tennivalók a Patológiai Osztályon:

A hozzátartozónak (ill. az eltemettetésre kötelezett személynek) nem szükséges a Patológiai Osztályt személyesen felkeresni, helyette a választott temetkezési vállalkozómeghatalmazás birtokában – elvégezheti az elhunyttal kapcsolatos teljes ügyintézést.

Mielőtt a hozzátartozó a Patológiai Osztályt személyesen felkeresné, kérjük, a fent megadott telefonszámokon szíveskedjen érdeklődni, hogy fennállnak-e a személyes ügyintézés feltételei.
Ez azért célszerű, mert mindaddig, amíg a gyógyító osztályról az elhunyt egészségügyi dokumentációja nem érkezik meg, a Patológiai Osztály nem tud a hozzátartozónak érdemi segítséget nyújtani az ügyintézésben.

Az ügyintézés helye: a Patológiai Osztály kórbonctani részlege.

A kórbonctani részleg bejárata gépkocsival és gyalogosan is megközelíthető.

Gépkocsival a portaszolgálattól egyenesen haladva, a főbejárati felüljáró után jobbra fordulva közelíthető meg.
Gyalogosként a portaszolgálattól egyenesen haladva, a főépület távolabbi végénél található lépcsőn közelíthető meg.
Kérjük, figyeljék a kihelyezett iránymutató táblákat!

Itt található a halottmegtekintő helyiség és a Kegyeleti Iroda is.

Az ügyintézéshez szükséges iratok, okmányok:

Személyes ügyintézés esetén az elhunyt személyigazolványa, valamint a hozzátartozó (temetést intéző) személyigazolványa és lakcímkártyája szükséges.

Meghatalmazott általi ügyintézés esetén meghatalmazás szükséges az ügyintézést végző személy/vállalkozás részére, melyen az alábbi adatoknak kell szerepelnie:

 • az elhunyt neve, születési ideje, lakcíme,
 • a megbízó neve, születési ideje, lakcíme, rokonsági foka, aláírása,
 • a megbízott személy/vállalkozás neve, lakcíme/telephelye, ügyintézést végző neve, lakcíme, személyigazolvány száma, aláírása,
 • két tanú neve, személyigazolvány száma, aláírása.

A Kegyeleti Irodában történik a Halottvizsgálati bizonyítvány kiadása, melyet a hozzátartozó vagy meghatalmazottja (a temetkezési vállalat alkalmazottja) vehet át.
Ehhez személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adott esetben a meghatalmazás szükséges.


Az alagsori CT/MR bejárattól balra a Patológiai Osztály kórszövettani részlegének bejárata található.

A kórszövettani részlegen nem történik elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés, ezért kérjük, hogy haláleset ügyintézése kapcsán a kórbonctani részleg bejáratához szíveskedjenek fáradni!

A kórszövettani bejárathoz érkező hozzátartozókat a megfelelő hátsó bejárathoz irányítjuk.

 

Rövid összefoglaló a kórbonctani vizsgálatról (kórboncolásról):

Az 1997. évi CLIV. egészségügyről szóló törvény (Eü. törvény) rendelkezik az elhunyt személyek kórboncolásáról.

Az Eü. törvény szerint a kórboncolás mellőzhető, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek  (mindegyiknek teljesülnie kell):

- a halál természetes eredetű, továbbá a halál oka egyértelműen megállapítható

- a kórboncolástól további lényeges megállapítás nem várható

- kórházban elhunyt személy esetén a kezelőorvos és a patológus szakorvos, kórházon kívül elhunyt esetén a kezelőorvos a kórboncolást nem tartja szükségesnek.

Az Eü. törvény szerint kórboncolást kell végezni:

 1. ha a halál oka klinikai vizsgálatokkal nem volt megállapítható,
 2. ha ún. perinatális halálozás történt (halvaszületés vagy 0-6 napos csecsemő halálozása),
 3. ha az elhunyt szervezetébe újra felhasználható, nagy értékű műszert vagy eszközt ültettek, amennyiben az nem képezi az elhunyt tulajdonát.
  Lehetőség van
  kizárólag a pacemaker vagy az ICD eltávolítására részleges boncolás keretében. Ilyenkor egyéb beavatkozást az elhunyton nem végzünk, a Halottvizsgálati bizonyítványt klinikai adatok alapján állítjuk ki.
  Fém (pl. platina, titán) implantátumok eltávolítását ilyen és más esetekben sem végezzük.
 1. ha az elhunytat hamvasztani kívánják, kivéve, ha az elhunyt még életében, vagy hozzátartozója a halált követően, írásban kérte a kórboncolás mellőzését, és a kórboncolás mellőzésének feltételei fennállnak.
  A kérelmet közokiratba (hatóság, jegyző, bíróság által készített irat) kell foglalni. Ilyenkor a területileg illetékes járási népegészségügyi hivatal (régebben ÁNTSZ) engedélyezi a boncolás nélküli hamvasztást; kérelmüket a hivatalban adhatják be.
  Az ügyintézéshez szükséges a kezelőorvos által hiánytalanul kitöltött Halottvizsgálati bizonyítvány. A hivatal a kérelemre adott engedélyt közokiratba foglalja (határozatot készít).
  Az elhunyt kiadása temetkezési vállalat részére csak azután történhet meg, ha a hivatal boncolás nélküli hamvasztásról szóló határozatát (csatolva a Halottvizsgálati bizonyítvány V. példányát is) a Patológiai Osztályra visszajuttatták.
 1. ha az elhunyt ezt kérte; továbbá egyes meghatározott betegjogok gyakorlására az általa kijelölt személy kérte, illetve kéri, ezek hiányában az Eü. törvény 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti hozzátartozó kéri.
  A kérelmet ebben az esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú jelenlétében készített és aláírt irat) vagy közokiratba kell foglalni. Ilyenkor a kérelmet a Patológiai Osztályra szíveskedjenek eljuttatni.

Munkatársaink készséggel adnak további felvilágosítást kérdéseikre.

Őszinte együttérzéssel:

A Szent Damján Görögkatolikus Kórház Vezetősége és a Patológiai Osztály munkatársai

Megközelíthetőség