Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztató egészségügyi dokumentációról készült másolat igényléséhez

Tisztelt Betegünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény értelmében:

 • A beteg jogosult az egészségügyi dokumentációjáról saját költségére másolatot kérni és kapni.
 • Jogosult az általa meghatározott személyt írásban meghatalmazni arra, hogy a rá vonatkozó egészségügyi dokumentációról másolatot készíttessen.
 • A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelem alapján – jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi dokumentációjáról saját költségére másolatot kapni

Tudnivalók az egészségügyi dokumentáció kikérésének ügyintézésével kapcsolatban:

 • Egészségügyi dokumentáció másolat kikéréséhez kérjük az Intézményünkben rendszeresített G.36.Egészségügyi dokumentáció kikérő lapot kitölteni.
 • Igénylését benyújthatja személyesen, e-mailben vagy postai úton (betegdokumentacio@kisvardakorhaz.hu; Szent Damján Görögkatolikus Kórház, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.).
 • Személyes igénylés esetén a Minőségirányítási és dokumentációs osztály ügyintézőjét (továbbiakban ügyintéző) kell felkeresnie ügyfélfogadási időben.
 • Amennyiben a kérelem nem tartalmaz minden szükséges adatot, az ügyintézést csak azt követően tudja ügyintézőnk megkezdeni, ha az adatok pótlása megtörtént a kikérő lap adattartalmának megfelelően.
 • Amennyiben nem az ellátott az igénylő, hanem egy általa meghatalmazott személy, a kikérő laphoz a kitöltött és aláírt G.42. - Meghatalmazás egészségügyi dokumentáció átvételére nyomtatványt vagy a kérelmező által hozott teljes bizonyító erejű magánokiratot is csatolni kell.
 • Elhunyt beteg eredeti zárójelentését a törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse szintén az ügyintézőtől igényelheti az elhalálozást követő munkanaptól az igénylőlap kitöltésével.
 • Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok (kikérő lap, meghatalmazás) igényelhetők az ügyintézőtől, továbbá letölthető az Intézmény honlapjáról (www.kisvardakorhaz.hu) a Tájékoztatók/Nyomtatványok menüpontból.
 • Az első másolatot az Intézmény térítésmentesen bocsájtja a kérelmező rendelkezésére, a további másolatokért másolási díjat számol fel, melynek térítési díját jelen tájékoztató tartalmazza.
 • A másolatok elkészítésének határideje a kérelem benyújtásától számított 30 nap. Amennyiben nagyszámú vagy összetett adatot kér ki a kérelmező, az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről az ügyintéző az igény benyújtásakor tájékoztatást ad.
 • A kérelmezőnek a másolati példányok átvételére, az igényléstől számított 90 nap áll rendelkezésre.
 • Amennyiben a másolat kiadása térítési díj fizetését vonja maga után, a térítési díjat az Intézmény pénztárában lehet kizárólag készpénzzel befizetni nyitvatartási időben.
 • A kérelmező a befizetést követően a Bevételi pénztárbizonylat bemutatásával veheti át az ügyintézőtől a kért másolatot ügyintézési időben.
 • Átvételkor a kérelmező köteles az ügyintéző előtt személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni egy, a személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolvánnyal és a lakcím kártyával.

 

Kiegészítő információk:

 

Egészségügyi dokumentációról készült másolat igénylésének és kiadásának ügyintézése:

Helye: Főépület szakrendelő felőli bejárata mellett, a Gyógyászati segédeszköz bolttal szemben.

Telefon: 45-502-100/4400 vagy 2103 mellék

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől Csütörtökig: 9-10 óráig, és 13-14 óráig,

Pénteken: 9-10 óráig

 

Pénztár:

Helye: Főépület szakrendelő felőli bejáratával szemben.

Nyitvatartási idő:

Hétfőtől csütörtökig: 830 -1530 óráig (ebédidő: 12-1220-ig),

Pénteken: 830 – 12 óráig

 

Térítési díjak:

 • Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó dokumentáció első alkalommal kért másolatának kiadása az (EU) 2016/679 (GDPR) rendelet 15. cikkének (3) bekezdése, valamint az 1997. évi XLVII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján térítésmentes.
 • További másolati példány kiadásának térítési díja: 100 Ft/A4-es oldal
 • Képalkotó diagnosztikai felvételek CD‐n vagy DVD‐n történő kiadásának térítési díja: 700 Ft/darab

 

Bármely egyéb felmerülő kérdés esetén ügyintézőnk áll szíves rendelkezésére ügyintézési időben.

 

Megközelíthetőség