Ugrás a tartalomhoz

Adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató, az intézményi Adatvédelmi szabályzat melléklete, mely az Általános közzétételi lista - II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok menüpontban megtalálható.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató, az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete, az egészségügyről szóló, és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak betartása érdekében készült, az adatkezelésekről Belső Szabályzatok, utasítások készültek. 

 

Adatkezelő adatai:

név: Szent Damján Görögkatolikus Kórház
székhely: 4600 Kisvárda, Árpád út 26.
elérhetőség: tel.: (+36) 45/502-100, e-mail: titkarsag@kisvardakorhaz.hu
adószám: 19305073-2-15
képviselő: Hegyi Henrik D. főigazgató

 

A Kórházunkat felkereső betegek személyes és egészségügyi adatait az intézményünkben keletkezett betegellátás során, papír és elektronikus dokumentációban rögzítjük.

 

Adatkezelés jogalapja:

Az Ön személyes és egészségügyi adatainak kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 

Adatkezelés célja:

Az Intézményünket felkereső betegek egészségügyi adatait elsősorban az eredményes gyógykezelése céljából kezeljük. (További célokat törvény határozza meg - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4.§ (2) bekezdésében.)

Amennyiben nem adja hozzájárulását ezen adatok kezeléséhez, erről írásban külön nyilatkoznia kell.

 

Adatkezelés: 

A gyógykezelés érdekében az alábbi személyes és egészségügyi adatait rögzítjük: személyazonosító adatok, jelen panaszok, előző betegségek, elvégzett vizsgálatok ideje, eredménye, betegségének meghatározása, alkalmazott therápia, gyógyszerérzékenység, elvégzett beavatkozások ideje, eredménye, fekvőbeteg ellátás esetén a legközelebbi hozzátartozó neve, elérhetősége és minden egyéb olyan adatot vagy tényt, amely a gyógyulásra befolyással lehet.

 

Megőrzési idő: 

Az egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó dokumentumokat az ellátást követően

 • járóbeteg ellátás esetében 30 évig,
 • fekvőbeteg ellátás esetében 50 évig tároljuk,
 • diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig őrizzük.

 

Adattovábbítás

Intézményünk a beteg beleegyezése nélküljogszabályi előírások alapján, adatszolgáltatásra köteles az alábbi esetekben:

 1. Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT),
 2. élve születés vagy halálozás esetén az Anyakönyvi Hivatalnak,
 3. a törvényben kiemelt fokozottan veszélyes fertőző betegségek, és
 4. a törvényben kiemelt foglalkozási eredetű megbetegedések esetén,
 5. a törvényben kiemelt anyagok okozta mérgezések esetén,
 6. újszülött veleszületett rendellenessége esetén a jogszabályban meghatározott adatok továbbítandók,
 7. 8 napon túl gyógyuló és vélhetően bűncselekmény során keletkezett sérülés esetén a sérülésre vonatkozó adatok,
 8. büntetőügy, illetve szabálysértési eljárás esetén a hatóság által kért egészségügyi adatok,
 9. Szakmai Regiszterek részére a jogszabályban előírt adattartalommal elektronikus adatszolgáltatás történik,
 10. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére teljesítmény elszámolás céljából a jogszabályban rögzített adattartalommal történik adattovábbítás.

A jogszabályi kötelezettségen kívüli adatszolgáltatás minden esetben az érintett személy hozzájárulásával történik.

 

Betegek jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan:

 1. Minden beteg az ellátást követően egy összefoglaló dokumentumot kap (járóbeteg ellátás esetében Ambuláns lapot, fekvőbeteg ellátás esetében Zárójelentést).
 2. Önnek joga van tájékoztatást kapni minden általunk nyilvántartott egészségügyi adatáról, és joga van a gyógykezelésével kapcsolatos dokumentumokba (Kórlap, lázlap, zárójelentés stb.) betekinteni, ezekről – saját költségén – másolatot kérni.
 3. Írásbeli nyilatkozaton Ön megtilthatja vagy korlátozhatja az információszolgáltatást a hozzátartozóinak, illetve az intézményben személyesen megjelenő vagy telefonon érdeklődőknek.
 4. Önnek joga van a Kórházunk által nyilvántartott személyes adatok helyesbítésére, módosítására, korlátozására, törlésére. Az erre irányuló kérelmet az ellátást nyújtó szervezeti egységen, – személyes adatok változása esetén az adatok hitelességét igazoló okmány bemutatását követően – az adatkezelő végzi el. Jogszabályon alapuló adatkezelés esetében nem áll módunkban az Ön személyes adatainak törlése.
 5. Az Önről kapott adatokra, információkra az orvosi titoktartás szabályai érvényesek, továbbá kórházunk minden dolgozójára titoktartási kötelezettség vonatkozik. Az adatokhoz csak a gyógyításában résztvevő betegellátó személyzet (kezelőorvos, ápoló, gyógyszerész stb.), a betegadminisztrációval foglalkozó dolgozó és szükség esetén a kórház főigazgatója férhet hozzá.

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy intézményünk vagyonvédelmi céllal valamint veszélyes anyagok őrzése céljából elektronikus megfigyelőrendszert (kamerás megfigyelő rendszert) üzemeltet, mely rendszer kialakítása és működtetése a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. 

Az intézményünkben végzett adatkezelésről bővebben az intézmény honlapján (www.kisvardakorhaz.hu) és a kórház központi épületének folyosójára kihelyezett érintőképernyős betegtájékoztató terminálon tájékozódhat

Az Adatkezelési tájékoztató papír alapon elérhető a fekvőbeteg ellátó osztályokon, továbbá az információs pultoknál valamint az Intézmény adatvédelmi tisztviselőjénél.

Az adatvédelmi előírásokról bármikor kérhet további tájékoztatást az intézmény Adatvédelmi tisztviselőjétől.

 

Adatvédelmi tisztviselő adatai:

Név: dr. Kerecseny Nóra
Cím: 4600 Kisvárda, Árpád út 26.
Telefonszám: (06) 45/502-183, 06 30/173-2375
E-mail: adatvedelem@kisvardakorhaz.hu

 

Jogorvoslat: 

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztalt, panaszával intézményünk Igazgatóságára, adatvédelmi tisztviselőjéhez illetve az alábbi Hatósághoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:  https://naih.hu

 

Kisvárda, 2021.07.09.

Megközelíthetőség