Ugrás a tartalomhoz

Nyomtatványok

 

C.1.9. Laboratóriumi vizsgálatkérő lap háziorvosok részére - Kézi kitöltés


C.1.11. Laboratóriumi vizsgálatkérő lap egyéb egészségügyi szolgáltató részére - Kézi kitöltés


G.31. Ellátási területen kívüli beteg igénybejelentője:

Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A. § (2) bekezdése értelmében a beteget kérésére be lehet utalni a beteg ellátására területileg (lakó/tartózkodási helye szerint) nem kötelezett intézménybe is, ha a választott intézmény – az erre feljogosított személy – a beutaló orvos vagy a beteg részére írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a beteget. Az érintett egészségügyi intézmény a beutaló orvos megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy fogadja-e a beteget.

A nyomtatvány biztosítja a beteg részére az igénybejelentés lehetőségét. Két példányban kell kitölteni.

Fontos, hogy a beutaló-köteles járóbeteg-szakellátást más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál nem veheti igénybe, csak annál a szolgáltatónál, ahova a beutalója szól.

Kézi kitöltés - Gépi kitöltés


G.32. Ellátási területen kívüli háziorvos igénybejelentője:

Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A. § (2) bekezdése értelmében a beteget kérésére be lehet utalni a beteg ellátására területileg (lakó/tartózkodási helye szerint) nem kötelezett intézménybe is, ha a választott intézmény – az erre feljogosított személy – a beutaló orvos vagy a beteg részére írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a beteget. Az érintett egészségügyi intézmény a beutaló orvos megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy fogadja-e a beteget.

A nyomtatvány biztosítja a háziorvos részére az igénybejelentés lehetőségét. Két példányban kell kitölteni.

Fontos, hogy a beutaló-köteles járóbeteg-szakellátást más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál nem veheti igénybe, csak annál a szolgáltatónál, ahova a beutalója szól.

Kézi kitöltés - Gépi kitöltés


G.36. Egészségügyi dokumentáció kikérő lap:

Az 1997.évi CLIV. törvény 24. §. (3) bekezdés c. pontja alapján a beteg jogosult az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.

Más személy részére a betekintés, másolat kiadás a törvény 24.§. (6),(7),(8) bekezdésében foglaltak szigorú betartása mellett történhet.

A nyomtatvány biztosítja az egészségügyi dokumentáció kikérésének lehetőségét. További információk a "Tájékoztató egészségügyi dokumentációról készült másolat igényléséhez" menüpont alatt érhetők el.

Kézi kitöltés - Gépi kitöltés


G.42. Meghatalmazás egészségügyi dokumentáció átvételére:

Amennyiben a beteg akadályoztatva van egészségügyi dokumentációja átvételében, akkor meghatalmazást adhat az általa megjelölt személy részére, két tanú aláírásával ellenjegyezve.

A megfelelően (teljesen, olvashatóan) kitöltött és aláírt nyomtatvány átadása, és a személyazonosság igazolása után az egészségügyi dokumentáció kiadásáért felelős személy átadja a meghatalmazó nyomtatványon megnevezett egészségügyi dokumentációját a meghatalmazott részére.

A meghatalmazás egyszeri alkalomra érvényes, melyet az egészségügyi dokumentáció átvételekor át kell adni az egészségügyi dokumentációt átadó munkatárs részére.

Kézi kitöltés - Gépi kitöltés


G.5.6. Finanszírozói kötelezettségvállalás térítésköteles ellátáshoz

Az Intézmény térítésköteles ellátást nyújthat egyedi esetben, például foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok, magánorvos által kiállított nem sürgős beutalóval érkező páciens ellátása -, illetve folyamatos teljesítésű, egyedi szerződés vagy eseti szerződés alapján. Dokumentum kitöltésével a térítési díj utólag kerül számlázásra a megrendelő fél részére.

Kézi kitöltés


 

Megközelíthetőség