Ugrás a tartalomhoz

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

   

Adat

 

 Hivatkozás

 

Legutóbbi módosítás ideje

 

Archiv hivatkozás

 

Frissités

 

Megőrzés

 

Adat szolgáltatója

1.

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Elérhetőségek

 

2021.07.01.

   -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot törlendő

   

Minőségirányítási és dokumentációs osztályvezető

2.

 

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

Az intézmény szervezete

 

2023.03.01.

   -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot törlendő

 

Minőségirányítási és dokumentációs osztályvezető

3.

 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Menedzsment

 

2024.06.01.

  -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot törlendő

   

Minőségirányítási és dokumentációs osztályvezető

4.

 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

     

-

   -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot törlendő

   

 

5.

 

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -    -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot törlendő

   -

6.

 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

 
  -    -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   -

7.

 

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

   

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -    -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   -

8.

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

-

 

-

 

-

 

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   

 

9.

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

   

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -    -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   -

10.

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

   

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -    -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   -

11.

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Felügyeleti szerv

 

 2021.07.01.

   -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   

Minőségirányítási és dokumentációs osztályvezető

 

Megközelíthetőség