Ugrás a tartalomhoz

III. Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok

   

Adat

 

 Hivatkozás

 

Legutóbbi módosítás ideje

 

Archiv hivatkozás

 

Frissités

 

Megőrzés

 

Adat szolgáltatója

1.

 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

2022. évi beszámoló

2023. évi üzleti terv

 

2024.02.13.

 

Archív gazdálkodási adatok

 

A változásokat követően azonnal

 

A közzétételt követő 10 évig

 

Pénzügyi és számviteli osztály

2.

 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Foglalkoztatottak összesített adatai 2023

 

2024.02.14.

 

Foglalkoztatottak összesített adatai 2022

Foglalkoztatottak összesített adatai 2021.II

 

 

Negyedévente

 

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

Személyzeti, bér és munkaügyi osztály

 

3.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

   

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -    -  

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

 

A közzétételt követő 5 évig

   -

4.

 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya,
a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok,
továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül
számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

Beszerzés

 

2024.06.26.

     

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

 

A közzétételt követő 5 évig

 

Döntéselőkészítő és közbeszerzési /logisztikai osztályvezető

 

5.

 

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

   

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -    -  

Negyedévente

 

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

   -

6.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

   

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -    -  

Negyedévente

 

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

   -

7.

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

Uniós fejlesztések

 

2022.06.15

     

Negyedévente

 

Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

Döntéselőkészítő és közbeszerzési osztályvezető

8.

 

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Közbeszerzési Terv

 

2022.06.01.

     

Negyedévente

 

Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

Döntéselőkészítő és közbeszerzési osztályvezető

 

Megközelíthetőség